Správné označení provozovny - výroba cedulí

Označení provozovny

Dle obchodního zákoníku musí být provozovna označena:

  • obchodní firmou podnikatele
  • názvem provozovny nebo jiné rozlišující označení

Dle živnostenského zákona musí být provozovna označena:

  • obchodním jménem
  • identifikačním číslem podnikatele (IČ)

Stánek a obdobné zařízení musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání.

U provozoven, kde se prodává zboží nebo poskytují služby spotřebitelům, musí být na dveřích vchodu do provozovny nebo na jiném viditelném místě (např. za oknem) uvedeno také:

  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování

Potřebujete poradit?


Zavolejte na tel.: 602 263 323 nebo nám napište na info@kavalir.cz. Rádi Vám pomůžeme.


chci objednat ceduli

IČP „identifikační číslo provozovny“

Od 1. 7. 2010 přidělují živnostenské úřady podnikatelům pro každou jejich provozovnu „identifikační číslo provozovny“ (IČP), které jsou povinni používat. Tuto povinnost ukládá zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

Jedná se o desetimístné číslo, které obdrží podnikatel při oznámení zahájení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu. Pokud oznámí více provozoven, obdrží samostatné identifikační číslo provozovny IČP ke každé své provozovně.

Tímto identifikačním číslem provozovny IČP pak bude povinen, navíc ke stávajícím údajům, provozovnu označit. Podnikatelům, kteří mají již provozovnu nebo provozovny zřízeny před 1. 7. 2010, přidělí postupně živnostenský úřad identifikační číslo provozovny IČP, a to buď při nejbližší návštěvě živnostenského úřadu, nebo dodatečně písemným sdělením.

Podnikatel je povinen takto přidělené identifikační číslo provozovny IČP začít užívat nejpozději od 1. 8. 2011.

Číslo IČP se dá na některé cedule dodatečně vygravírovat, případně můžete na ceduli přidat štítek , který Vám také rádi vyrobíme.Kontakt

Rytectví Vršovice
Moskevská 659/63
(uvnitř areálu, budova AD Partner)
101 00  Praha 10 - Vršovice

otevírací doba: po - pá: 8 - 16.30 hod.


tel.: 602 263 323   

e-mail: rytectvi.vrsovice@gmail.comkontaktní formulář